Piyon Co.

Tasarım Dergisi

Tasarım ve ideolojiler, yaratıcılığın gücüyle birleşerek hayatımızı şekillendiriyor. Estetik, işlevsellik ve anlam arasındaki dengeyi yakalayan tasarımlar, farklı düşünce sistemlerinin ve ideolojilerin yansımalarını taşıyor. Bu sayımızda, tasarımın ideolojik temellerini keşfederek, ilham veren örnekleri sunmaya odaklanıyoruz.

👑 Vezir Sponsorları:
Piyon Sayı: 06 Kapak Tasarımı
Sayı 06
Okumaya Başla
içindekiler
01

Kolonyal Mimari

Şura Bulut

İnsanlık, tarihi boyunca belli devletlerin, imparatorlukların yönetimi altında yaşamını sürdürmüştür. Zaman zaman bu devletlerin karıştığı savaşlar, olaylar bazı topraklarda söz sahibi olmalarına olanak sağlamıştır. Söz sahibi olunan bu toprakları benimseme sürecinde küçük koloniler yerleştirilerek yerel halkın asimilasyonu hedeflenmiştir. Söz konusu bu asimilasyonda önem arz eden konulardan birkaçı da elbette kolonyal birliklerin siyasi, mimari, sosyolojik anlayışlarıdır. Zamanla değişen coğrafyaya yerel halk da uyum sağlamak zorunda bırakılmıştır. Mimariyi asimile etmek coğrafyayı değiştirmenin en önemli yollarından birisidir.

02

Moda Tasarımı ve İdeoloji

Berrak Keçeli, Atahan Göktürk Güner

Moda tasarımı, sadece giyim kuşam değil, aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Moda tasarımı, bireylerin ve toplulukların değerlerini, inançlarını, tutumlarını ve ideallerini yansıtan bir görsel dildir. Moda tasarımı, hem bireysel hem de kolektif bir ideolojik ifade biçimi olarak tanımlanabilir. İdeolojik ifade, bir bireyin veya bir grubun dünya görüşünü, siyasi eğilimlerini, toplumsal konumlarını veya kültürel kimliklerini ortaya koyan bir söylem veya eylemdir.

03

Ürün Tasarımında İdeolojiler

Berrak Keçeli, Atahan Göktürk Güner

Endüstriyel ürün tasarımı, insanların ihtiyaçlarını, isteklerini ve beklentilerini karşılamak için ürünlerin şekil, işlev, malzeme, renk, ergonomi ve estetik gibi özelliklerini belirleyen bir yaratıcı süreçtir. Endüstriyel ürün tasarımcıları, ürünlerin kullanıcılarla nasıl etkileşime girdiğini, hangi mesajları ilettiğini ve hangi değerleri yansıttığını düşünürler. Bu nedenle, endüstriyel ürün tasarımı, sadece teknik ve pratik bir alan değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve politik bir alandır.

04

Antik dönemden günümüze: İki Gücün Birbirine Asimilasyonu

Hazal Koçyiğit

Bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesi olarak basit bir tanımla açıklamaya başlayabiliriz. Bahsedilen asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir. Kültürel asimilasyon aslında sosyalleşmenin doğal bir sonucudur. Kültürel asimilasyon özellikle sömürgecilik dönemlerinde sıkça görülmüş bir olaydır. 19. ve 20. yüzyıllarda, kolonici Avrupa devletleri tarafından yapılan kültürel asimilasyon; asimile edilmiş ülkelerdeki dili, dini yapıyı, toplumsal değerleri, cinsiyet rollerini ve ekonomiyi değiştirmiştir.

05

Reklam Tasarımı ve İdeolojiler

Atahan Göktürk Güner

Reklamcılık, ürünleri, hizmetleri ve hatta toplumsal değerleri algılamamızı şekillendiren günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Başarılı bir reklam kampanyasının arkasında, belirli ideolojilere uygun şekilde hazırlanmış dikkatlice tasarlanmış bir plan yatar. Reklam tasarımı, modern toplumun önemli bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde neredeyse her yerde karşılaştığımız reklamlar, birçok farklı ürün ve hizmetin pazarlanmasında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

06

Yorumlar

Piyon Magazine

Piyon Dergi ekibinden sevgiyle…

Devam Et