Dergiye Yazı Gönder


Bir Piyon Hikayesi
Dergiden Öne Çıkan Sayfalar

Tarih Öncesi Endüstriyel Tasarım

Tarih Öncesi Endüstriyel Tasarım

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 08

Endüstriyel tasarımı düşündüğümüzde, onu genellikle modern çağla, özellikle de 18. ve 19. yüzyıllarda dünyayı yeniden şekillendiren Sanayi Devrimi ile ilişkilendiririz. Ancak gerçek şu ki, işlevsel ve estetik açıdan hoş nesneler yaratma sanatı olan endüstriyel tasarım ilkeleri çok eski zamanlardan beri var olmuştur. Tarih öncesi insanlar 'endüstriyel tasarım' terimini kullanmamış olabilirler, ancak onların yarattıkları ve yenilikleri, bugün bizi etkilemeye devam eden tasarım ilkelerine dair derin bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir.

Biyomimikri Nedir? Biyotaklit

Biyomimikri Nedir? Biyotaklit

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 07

Doğa, tasarıma ışık tutabilecek düzeyde geniş bir bilgi kaynağı ve dünyanın en önde gelen tasarımcısıdır. Biyomimikri ise tasarımcıların doğayı gözlemleyip prensiplerini öğrendikleri bilinçli bir metoddur. Biyomimikrinin esas amacı, doğanın dilini tasarımcıya tercüme eden bir araç olmaktır. Doğa her zaman, insanların yaşamını geliştirmek istemesi yüzünden ilham aldıkları ve taklit ettikleri bir model olarak hizmet vermiştir.

Kolonyal Mimari

Kolonyal Mimari

Şura Bulut | | Sayı 06

İnsanlık, tarihi boyunca belli devletlerin, imparatorlukların yönetimi altında yaşamını sürdürmüştür. Zaman zaman bu devletlerin karıştığı savaşlar, olaylar bazı topraklarda söz sahibi olmalarına olanak sağlamıştır. Söz sahibi olunan bu toprakları benimseme sürecinde küçük koloniler yerleştirilerek yerel halkın asimilasyonu hedeflenmiştir. Söz konusu bu asimilasyonda önem arz eden konulardan birkaçı da elbette kolonyal birliklerin siyasi, mimari, sosyolojik anlayışlarıdır. Zamanla değişen coğrafyaya yerel halk da uyum sağlamak zorunda bırakılmıştır. Mimariyi asimile etmek coğrafyayı değiştirmenin en önemli yollarından birisidir.

Weibhaus: Bauhaus’un Kadınları

Weibhaus: Bauhaus’un Kadınları

İdil Akil | | Sayı 05

1919'da Walter Gropius, Bauhaus'un kapılarını, okulun “yaş veya cinsiyet ne olursa olsun iyi üne sahip herhangi bir kişiyi kabul edeceği... [daha narin cinsiyet ile daha güçlü cinsiyet arasında] hiçbir fark yoktur” diye devam etti. Okulların cinsiyete göre ayrıldığı ve kadınların akademik ve sanatsal vesayetlere erişiminin düzenli olarak reddedildiği bir zamanda, böyle bir görevin cazibesi güçlüydü. Gerçekten de, Gropius ve ustalar konseyinin beklediğinden daha güçlüydü. Okul kapılarını açtığında, kuruluş duyurusu erkeklerden çok kız öğrenci çekmişti.

Çocuklar İçin Sürdürülebilirlik Kitabı

Çocuklar İçin Sürdürülebilirlik Kitabı

Elif Ekin Kaptan | | Sayı 04

Hayvanlar Ormanı Kurtarıyor adlı bu çocuk kitabı, sürdürülebilirliği anlamak ve uygulamak konusunda ilham verici bir hikaye sunuyor. Kitap, yemyeşil bir ormanda yaşayan hayvanların çevrelerindeki değişiklikleri fark etmesi ve ormanlarını kurtarmak için sürdürülebilir alışkanlıklar edinmeleri gerektiğini öğrenmeleri üzerine odaklanıyor. Kitapta, hayvanların ormanlarını korumak için nasıl bir araya geldikleri ve birbirlerine yardım ettikleri gösteriliyor. Bu güzel resimli kitap, çocuklara sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalık kazandıracak ve onlara hayvanların nasıl doğayı koruduğunu öğretecek. Keyifle okumanızı dileriz.

Deprem Nedir? Depremde Alınması Gereken Önlemler

Deprem Nedir? Depremde Alınması Gereken Önlemler

Sema Öztürk | | Sayı 03

Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar sonucu aniden ortaya çıkan enerjinin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayıdır. Depremler hissedilmeyecek kadar küçük olabildikleri gibi şehirleri yok edebilecek büyüklükte olabilir. Depremler; tsunamilere, kıtaların kaymasına ve volkanik aktivitelere neden olabilir.

Paper Piyon: Kağıttan Oyuncak Ürünler

Paper Piyon: Kağıttan Oyuncak Ürünler

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 02

Bir çocuğun hayali; boğa yılanının, fili yutmuş olduğunu görebilmesinden, bir kutunun içindeki keçiyi görebilecek kadar da yaratıcıdır. Bizler, yaşları artsa da halen kutunun içindeki keçiyi görebilenlerdeniz. Bizler için halının kenarı, yollar olabilirken; tencere kapağı da direksiyon olabilir. En sevdiğimiz kahveyse; küçükken -şakacıktan- içtiğimiz kahveydi. Sizlere de ikram ettiğimiz hani. Bizler, çocukların hayallerinin kısıtlanmasını istemeyenler olarak yeni bir projeye başlıyoruz.

Manifesto

Manifesto

Atahan Göktürk Güner | | Sayı 01

Bir yaprağın döngüsünü bozan, ona yeni anlamlar, işlevler, fikirler, düşünceler katanlarız. Dünyanın ilk tasarımcısı olarak ki Homo Sapienslerden örnek vermek gerekse de pek çok canlı da buna girmektedir. Bir nesneyi şekil değiştirme, yeniden kullanma, ona yeni anlamlar kazandırma, fikir ekleme, daha da önemlisi bir ihtiyacı karşılamak için yapılan eylemlerdir. İnsanlarda bir taşı sivrilterek başlamışlardır, diğer canlılardan egemen olma çabasına. Veyahut bir oyuntu olan boşluğu barınma alanı olarak kullanmaya başlamışlardır, bunlar benzerdir.