Piyon Co.

Tasarım Dergisi

Tasarım yeni bir icat değil, insan deneyiminin derinliklerine kök salmış zamansız bir uygulamadır. Tarih öncesi insanlar yarattıklarını bu şekilde adlandırmamış olabilirler ancak; aletleri, mimarileri, giysileri ve sanatlarının tümü tasarım ilkelerinin tezahürleriydi.

👑 Vezir Sponsorları:
Piyon Sayı: 08 Kapak Tasarımı
Sayı 08
Okumaya Başla
içindekiler
01

Tarih Öncesi Endüstriyel Tasarım

Atahan Göktürk Güner

Endüstriyel tasarımı düşündüğümüzde, onu genellikle modern çağla, özellikle de 18. ve 19. yüzyıllarda dünyayı yeniden şekillendiren Sanayi Devrimi ile ilişkilendiririz. Ancak gerçek şu ki, işlevsel ve estetik açıdan hoş nesneler yaratma sanatı olan endüstriyel tasarım ilkeleri çok eski zamanlardan beri var olmuştur. Tarih öncesi insanlar ‘endüstriyel tasarım’ terimini kullanmamış olabilirler, ancak onların yarattıkları ve yenilikleri, bugün bizi etkilemeye devam eden tasarım ilkelerine dair derin bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir.

02

Tarih Öncesi Dönemlerde Kullanılan Tasarım Teknikleri

Berrak Keçeli

İnsanoğlu kültürel kariyerine keskin bir kesici kenar elde etmek için çok geçici bir girişimle başladı. Evrim yoluyla köpek dişlerini ve güçlü tırnaklarını kaybetmesi, çevresel yardım aramasını gerekli kılmıştır. Kanıtlar, geçici başlangıcın onu yavaş yavaş etkisi altına aldığını göstermektedir. Çevresinden aldığı belirli bir hammaddeyle çalışmayı standartlaştırmakla kalmadı, yavaş yavaş farklı hammaddelerle denemeler yaptı.

03

Tarih Öncesi Mimari

Buğse Bilgen

Tarih öncesi dönem, insanlığın yazının olmadığı ama yaratıcılığın sınırlarını zorladığı bir dönemdi. Doğanın sağladığı kaynaklarla başa çıkabilmek için insanlar mağaralardan ağaç kovuklarına ve hatta taş barınaklara kadar çeşitli barınaklar inşa ettiler. Ancak bu barınaklar sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamak ile kalmıyor, aynı zamanda sosyal bağları da yansıtıyordu. Resimlerle süslü mağara duvarları sanatsal ifadeleri aktarırken, nehir kıyılarında inşa edilen ilk köyler toplulukları bir araya getirmiş ve sosyal etkileşimi şekillendirmiştir.

04

Tarih Öncesi Dönemlerdeki Oyunlar ve Eğlence Tasarımı

Berrak Keçeli

Tarih öncesi dönemlerde oyunlar ve eğlence tasarımı, insanların boş zamanlarını değerlendirmek, toplumsal bağlarını güçlendirmek ve yeteneklerini geliştirmek için önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemlerde oyunlar ve eğlence, basit malzemeler ve doğal kaynaklar kullanılarak yaratıcı bir şekilde tasarlanmıştır. İşte tarih öncesi dönemlerdeki oyunlar ve eğlence tasarımına dair bazı örnekler…

05

Tarih Öncesi Tasarımların Sürdürülebilirliği ve Çevre Dostu Yönleri

Berrak Keçeli

Tarih öncesi tasarımların sürdürülebilirlik ve çevre dostu yönleri, bu dönemlerdeki toplulukların doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma ihtiyacından doğmuştur. İnsanlar bu dönemlerde doğal malzemeleri kullanarak yaşam ihtiyaçlarını karşılarken, çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir şekilde tasarım yapmışlardır. İşte tarih öncesi tasarımların sürdürülebilirlik ve çevre dostu yönleri hakkında bazı örnekler…

06

Yorumlar

Piyon Magazine

Piyon Dergi ekibinden sevgiyle…

Devam Et