Modernleşmenin önemli ayaklarından biri olarak kabul edilen Bauhaus sanat akımı mimari ve tasarım başta olmak özere sanatta özgür ve deneysel olmayı, işlevsellikle estetiğin birleştirilmesini hedefler. Bunun yanı sıra tasarımda ve süslemede abartıya kaçmamak, üçgen, daire, kare gibi geometrik formları kullanmak, simetri yerine asimetriyi tercih etmek Bauhaus ekolünün özelliklerindendir.

Herbert Bayer, 1938 yılında Modern Sanat Müzesi'nde açılan "Bauhaus: 1919-1928" sergisindeki bir eseri inceliyor.

Herbert Bayer, 1938 yılında Modern Sanat Müzesi'nde açılan "Bauhaus: 1919-1928" sergisindeki bir eseri inceliyor.

Bu yazımızda aykırı ve özgürlükçü sanat akımı Bauhaus’un günümüz grafik tasarımına ve afiş tasarımına etkilerini ele alacağız.

Sanat Eğitimi Veren Okullarda Durum Ne?

2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 36 kolej arasında yapılan renk teorisi pedagojisi anketine göre, Bauhaus yaklaşımları ve metodolojisi, yanıtlara ve seçilen sanatçılara bakıldığında, renk öğretiminde hala çokça tercih edilmektedir. İlginç olan, Bauhaus ve Alber'in öğretilerinin renk kurslarında yüksek oranda kabul edilen pedagojik teklifler olan renk göreliliği, optik renk ve renk algısı metodolojisidir. Bu teorilerin örnekleri Matisse, Monet, Seurat ve Close'un eserlerinde görülebilir.

“Bauhaus, Black Mountain College ve Yale Üniversitesi’nin geçmişteki renk teorisi pedagojisi sizin renk teorisi öğretiminizi nasıl etkiledi?”

Bu soru, Bauhaus'un ve onun geçmiş metodolojilerinin ne kadar etkili olduğuyla ilgili geri gelen yanıtların ezici bir çoğunlukla fazla olması sonucu oldukça ilgi çekici oldu. Ancak bazı yanıtlar, Bauhaus'un geçerliliğini veya yararlılığını tamamen reddetti. İronik bir şekilde, bu belirli katılımcıların anketlerinin daha ayrıntılı incelenmesi üzerine, renk öğretiminde Bauhaus etkilerine atıfta bulunduklarına ve bunları kolaylaştırdıklarına dair çok sayıda örnek görülebilir.

Bauhaus Afişi

Günümüz Afiş Tasarımında Bauhaus Etkisi

Bauhaus'un etkisi, başta minimalizm ve temiz yazı tipleri olmak üzere günümüzde sıkça kullanılan ve popüler olan bir çok tasarım tarzına yön verici olmuştur. Afişlerde dikey ve asimetrik alan kullanımı, boşluğun ve sade tipografinin anlamlı baskınlığı

Turkish Airlines Final Four 2016 Afişi

Turkish Airlines Final Four 2016 Afişi

Bauhaus’un, Walter Gropius ile başlayan yolculuğu 1933 yılında sona ermiş olsa bile, okulun tasarım anlayışının etkileri günümüze kadar ulaşmıştır. Çünkü günümüzde Bauhaus’un yarattığı modern tasarım anlayışının, geleceğin inşası olan ütopik bir anlayışın peşine düştüğü söylenebilir. Bu ütopya bütün sanat dallarını aynı yerde buluşturmaktır. Okulun hedeflerinde yer alan başarının kanıtı olarak, öğretim prensiplerinin günümüzde hala kullanıldığından söz edebiliriz.

  
  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1179613

  https://artincontext.org/bauhaus-art/

  https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1387359990

  https://hrcak.srce.hr/clanak/243020

  https://www.proquest.com/openview/a578f2eab7af6d5fb2e640c9946bdc0d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

  https://www.nytimes.com/2019/04/30/opinion/what-was-the-bauhaus.html
   

Sponsorlarımız

👑 Vezir Sponsorları:
♟ Piyon Sponsorları:
Sponsorumuz Olun ↗

Bu makale tarihinde Piyon Dergi Sayı: 05 altında Rana Topaloğlu tarafından yazılmıştır. Sayının devamını aşağı kaydırararak okuyabilirsiniz. Üst menüden diğer sayılarımızı okuyabilir, buraya tıklayarak anasayfaya dönebilir veya alt bölümdeki formu doldurarak dergimize abone olabilirsiniz.

Paylaş:

Piyon Mailde İllustrasyon
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

Ücretsizdir.