Tarih öncesi dönemlerde oyunlar ve eğlence tasarımı, insanların boş zamanlarını değerlendirmek, toplumsal bağlarını güçlendirmek ve yeteneklerini geliştirmek için önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemlerde oyunlar ve eğlence, basit malzemeler ve doğal kaynaklar kullanılarak yaratıcı bir şekilde tasarlanmıştır. İşte tarih öncesi dönemlerdeki oyunlar ve eğlence tasarımına dair bazı örnekler:

1- İlkel Animasyon Yöntemi:

Taş Devri atalarımız sadece ateşin başında hikayeler paylaşmakla kalmamış, onları izlemiş de olabilirler.

Yeni bir araştırmaya göre, bugün Fransa sınırları içinde yaşayan ilk insanlar kaya tabletlere sanat eserleri oymuş ve bunları ateşin titreyen ışığının yanına yerleştirerek hareket yanılsaması yaratmışlardır - bu da animasyonun erken bir biçimidir.

Birleşik Krallık'taki York Üniversitesi ve Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, British Museum'da bulunan ve yaklaşık 15.000 yıl önce avcı-toplayıcılar tarafından kazınmış 50 taş plaketi inceledi.

Plaketler kireçtaşından yapılmış ve 19. ve 20. yüzyılın başlarında Fransa'nın Montastruc kentindeki bir kaya sığınağından çıkarılmıştır. Üzerlerinde farklı hayvanlar -çoğunlukla atlar, ren geyikleri, kızıl geyikler ve bizonların yanı sıra kurtlar ve dağ keçileri de- yer alıyor.

Araştırmacılar, bazı taşların kenarlarında pembe ısı hasarı desenleri tespit ederek, bunların bir ateşin yakınına yerleştirildiklerine dair kanıt sağladılar.[1]

Tarih Öncesi Oyun ve Eğlence

2- Taş Oyunları

Paleolitik ve Neolitik dönemlerde taşlar, basit oyunlar için kullanılmıştır. Taş atma yarışmaları veya hedeflere taş fırlatma gibi aktiviteler yaygındı.

3- Mancala ve Benzeri Oyunlar

4000 yıllık maziye sahip bu zekâ ve strateji oyunu Mangala adıyla da anılır. “Mangala” kelimesinin Arapçadaki n-k-l kökünden üretilen nakl kelimesinden Türkçeye, “aktarma, taşıma” manasından geçtiği tahmin edilmektedir. Mancala, taşların oyuncular arasında bir tahtada hareket ettirildiği yaygın bir tarih öncesi oyun türüdür. Bu tür oyunlar, hesaplama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmuştur.

4- Tavla ve Zar Oyunları

Tavla gibi zar oyunları, tarih öncesi dönemlerden bu yana oynanmaktadır. Taşların hareketi ve zar atma gibi stratejiyi ve şansa dayalı eğlenceyi birleştiren bu oyunlar, topluluklar arasında popülerdi.

Tarih Öncesi Oyun ve Eğlence - Mangala Oyunu

[2]

5- Dans ve Ritüeller

Dans belli bir amaç taşıyan bilinçli hareketler dizgisidir ve daima insan hayatının bir parçası olmuştur. Dans olarak adlandırdığımız, ritmik ve belirli bir düzen içinde gerçekleştirilen hareketler bütünü, insanlık tarihi içerisinde, tarihöncesi çağlardan günümüze değin farklı anlamlar yüklenerek biçimsel ve kavramsal bağlamda türemiş, değişmiş ve gelişmiştir. Genel bir ifadeyle dans; doğrudan ya da dolaylı olarak dini ve birtakım yerel-geleneksel inanışlar, ritüeller, kültler, mitoloji, efsanevi hikayeler ve seremonilere dayalı olarak şekillenmiştir. Antik kültürlerde dans, mitoloji ve kültlerle bağlantılı ritüellerin, av ve savaş öncesi yapılan alıştırma egzersizlerinin, bunun yanı sıra geleneksel-seküler seremonilerin bir parçası olmuştur.

Tarih Öncesi Oyun ve Eğlence - Dans ve Ritüeller

6- Kostüm Tasarımı

Tarih öncesi dönemlerde insanlar, özellikle ritüel ve gösteri amaçlı etkinliklerde, dikkat çekici kostümler giyerlerdi. Doğal malzemelerden yapılan kostümler, toplumun değerlerini ve inançlarını yansıtabilirdi.

7- Taş ve Kemik Oyuncaklar

Tarih öncesi dönemlerde çocuklar için oyuncaklar yapılırdı. Bu oyuncaklar genellikle taş, kemik veya diğer doğal malzemelerdendi. Özellikle hayvan figürleri ve basit taş arabalar yaygındı. Anadolu’da gerçekleştirilen birçok kazıda konut, dükkan veya çocuk mezarlarından ele geçen bulgular, antik yazarların anlattıklarını destekleyen veriler ortaya koymuştur. Bulunan oyuncaklar genellikle pişmiş topraktan bazen de ahşap, seramik veya farklı türde maddelerden yapılmıştır. O dönemdeki oyun ve oyuncakların varlığı ve nasıl olduğunu terrakotta oyuncaklarda olduğu kadar seramikler üzerinde, mozaiklerde ve mermer üzerine işlenmiş rölyeflerde de görmek mümkündür.[3]

Tarih öncesi dönemlerdeki oyunlar ve eğlence, toplulukların bir araya gelmesini, iletişim kurmasını ve kültürel miraslarını aktarmasını sağlamıştır. Bu aktiviteler, insanların sosyal bağlarını güçlendirmesine ve stres atmasına yardımcı olmuştur. Aynı zamanda, bu oyunlar ve eğlenceler, toplulukların dayanıklılığını ve işbirliğini artırmak için kullanılan araçlar olarak da hizmet etmiştir.


    [1]: https://edition.cnn.com/2022/04/21/europe/prehistoric-art-fire-light-moving-images-scn/index.html

    [2]: https://yedikita.com.tr/tarihi-zeka-strateji-oyunumuz-mangala/
    
    [3]: [https://www.academia.edu/23691139/ESKİ_UYGARLIKLARDA_ÇOCUK_OYUNLARI_VE_OYUNCAKLAR](https://www.academia.edu/23691139/ESK%C4%B0_UYGARLIKLARDA_%C3%87OCUK_OYUNLARI_VE_OYUNCAKLAR)

Sponsorlarımız

👑 Vezir Sponsorları:
♟ Piyon Sponsorları:
Sponsorumuz Olun ↗

Bu makale tarihinde Piyon Dergi Sayı: 08 altında Berrak Keçeli tarafından yazılmıştır. Sayının devamını aşağı kaydırararak okuyabilirsiniz. Üst menüden diğer sayılarımızı okuyabilir, buraya tıklayarak anasayfaya dönebilir veya alt bölümdeki formu doldurarak dergimize abone olabilirsiniz.

Paylaş:

Piyon Mailde İllustrasyon
Dergimize Abone Olun
Yeni Sayıları Mailinize Gönderelim

Ücretsizdir.